sobota, 31 marca 2012

Higiena w kuchni - ważne reguły/część pierwsza*

Higiena osobista

Przestrzegać czystości odzieży roboczej!
Dlaczego?
W ten sposób unika się zabrudzenia i bakteryjnego
zanieczyszczenia artykułów spożywczych. Im czystsza
odzież, tym mniejsze ryzyko przeniesienia zarazków na
potrawy.

Podczas pracy w kuchni zadbać o przykrycie włosów!
Używać udostępnionych czepków/czapek!
Dlaczego?
Dzięki temu nie dojdzie do budzącej obrzydzenie
sytuacji “włos w zupie!”.

Przed przystąpieniem do pracy zdjąć z rąk biżuterię
(pierścionki, zegarki)!
Dlaczego?
Przedmioty te utrudniają higieniczne czyszczenie rąk.

Przed przystąpieniem do pracy i po wizycie w toalecie
dokładnie umyć ręce!
Dlaczego?
Na rękach także mogą znajdować się zarazki chorobotwórcze,
szczególnie po skorzystaniu z toalety. W
przypadku określonych prac zaleca się również noszenie
rękawic jednorazowego użytku.

W razie wystąpienia jednej z wymienionych poniżej
schorzeń:
– żółtaczka
– angina
– biegunka
– wykwit skórny
– wymioty
– inne schorzenia skóry (wrzody, rany cięte, również
małe)
– gorączka
– ropne zapalenia uszów, oczu lub nosa
należy zgłosić to kierownikowi kuchni przed
rozpoczęciem pracy!
Dlaczego?Dla uniknięcia przenoszenia zarazków chorobotwórczych
na artykuły spożywcze może w pewnych
okolicznościach zajść konieczność tymczasowego
skierowania danej osoby do innych prac.


Zranienia rąk i ramion należy prawidłowo opatrzyć i
osłonić materiałem nie przepuszczającym wody!
Dlaczego?Rany mogą być skażone zarazkami, które spowodować
mogą skażenie artykułów żywnościowych.

Podczas kichania lub kaszlu należy odwrócić się od
artykułów spożywczych oraz przyłożyć chusteczkę do
nosa lub ust!
Dlaczego?Również u zdrowych ludzi znajdować się mogą w
gardle i nosie bakterie zatruwające żywność. Zużytą
chusteczkę papierową należy wyrzucić, a także umyć
ręce!


Palenie tytoniu w strefie przechowywania żywności jest
zabronione!
Dlaczego?To nieapetyczne, gdy popiół z papierosa i niedopałki
przedostaną się do żywności.

* artykuł ze strony ''www.bfr.bund.de''

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz