wtorek, 20 marca 2012

Dobre Praktyki - część 2 Dobra Praktyka Higieniczna

GHP - Good Hygiene Practice - Dobra Praktyka Higieniczna - działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności


Wymogi Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) określane są często Programami Stanowiącymi Warunki Wstępne :

Obejmują one:
 • Lokalizację, otoczenie zakładu i infrastrukturę zakładu;
 • Obiekty zakładu i ich układ funkcjonalny;
 • Maszyny i urządzenia;
 • Procesy mycia i dezynfekcji;
 • Zaopatrzenie w wodę;
 • Kontrolę odpadów;
 • Zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrole w tym zakresie;
 • Szkolenie personelu;
 • Higienę personelu;
 • Magazynowanie żywności;
 • Transport wewnętrzny;
 • Prowadzenie dokumentacji i zapisów z zakresu (GHP);

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz