niedziela, 11 marca 2012

Czternaście punktów Deminga.

Zanim zaczniemy wdrażać systemy jakości, polecam rozpocząć ten
etap od zapoznania się z bardzo praktycznymi radami guru systemów jakości,
J. Deminga. Zasady Deminga są tak ogólne, że w pierwszej chwili może
powstać wrażenie, iż nie warto się nimi zajmować. Można pomyśleć,
że nie przyczynią się do rozwiązania żadnego konkretnego problemu,
dotyczącego konkretnego zakładu i w konkretnym czasie. Aż nazbyt
dobrze znamy różne puste slogany o tym, że powinno się dobrze pracować.
Jednak, zamiast od razu odrzucać czternaście punktów Deminga,
warto przyjrzeć im się możliwie dokładnie.


1. Spraw by w zakładzie istniała stała motywacja do polepszenia jakości wyrobów i usług, tak by
zakład był konkurencyjny i nie został wyeliminowany z rynku. Ustal, przed kim odpowiadają
członkowie kierownictwa.

2. Postępuj nowocześnie, bo żyjemy w świecie rządzonym przez ekonomię. Nie przetrwamy
godząc się nadal na dotąd akceptowane opóźnienia, braki, wybrakowane materiały wyjściowe i
liche wykonawstwo.

3. Przestań polegać na sprawdzaniu na masową skalę zgodności z wymaganiami
technologicznymi. Zastosuj natomiast statystyczne metody sprawdzania, że jakość wbudowana
jest w proces dydtrybucji, dzięki czemu stosowanie masowej kontroli zgodności przestaje być
potrzebne.

4. Skończ z praktyką kooperowania z najtańszymi dostawcami. Uzależnij zakup nie tylko od ceny,
ale i od wiarygodności oraz właściwych danych o jakości zakupywanego materiału. Wyeliminuj
dostawców, którzy nie gwarantują dobrej jakości towarów, mierzonej odpowiednimi metodami
statystycznymi.

5. Szukaj problemów. Zadaniem kierownictwa jest stała praca nad organizacją i usprawnieniem
procesu dystrybucji (stała praca nad zmianami w projekcie wyrobu, wykorzystaniem dostaw
materiałowych, utrzymaniem parku maszynowego, przygotowaniem zawodowym
pracowników, doskonaleniem kwalifikacji pracowników, dozorem technicznym).

6. Bądź nowoczesny w doskonaleniu kwalifikacji pracowników.

7. Wprowadź nowoczesne metody nadzorowania pracowników. Mistrzowie i brygadziści muszą
odpowiadać przede wszystkim za jakość dystrybucji, a nie za ilość. Poprawa jakości
automatycznie podnosi wydajność. Kierownictwo musi być przygotowane do
natychmiastowego reagowania na takie informacje od brygadzistów jak raporty o wadliwych
surowcach, złej pracy urządzeń, otrzymywaniu niejasnych poleceń dotyczących obrotu
żywnością.

8. Usuń strach, tak, aby każdy mógł efektywnie pracować dla firmy.
 
9. Zlikwiduj bariery, jakie dzielą ludzi z różnych wydziałów. Pracownicy zatrudnieni w firmie
muszą pracować jako jeden zgrany zespół. Tylko wtedy można przewidzieć problemy, jakie
mogą pojawić się w obrocie żywnością.

10. Wyeliminuj oceny oparte na normach ilościowych.

11. Usuń wszystko, co może odebrać pracownikowi poczucie dumy z dobrze wykonywanej pracy.

12. Stwórz autentycznie realizowany program kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz