czwartek, 13 września 2012

12. Ustanowienie dokumentacji i sposobów przechowywania zapisów.


Skuteczne i dokładne zapisy są bardzo istotnym elementem przy stosowaniu systemu HACCP. Procedury HACCP powinny być udokumentowane. Dokumentacja i sposoby przechowywania zapisów powinny być odpowiednie w zależności od charakteru i wielkości danej operacji.

Dokumentacją mogą być objęte np.:
  • Analiza zagrożeń,
  • Określanie CCP,
  • Określanie granicznych wartości krytycznych.

Zapisami mogą być objęte np.:
  • Działania monitoringowe w CCP,
  • Odchylenia i związane z nimi działania korygujące,
  • Modyfikacje systemu HACCP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz