sobota, 8 września 2012

11. Opracowanie procedur weryfikacyjnych.


Należy ustanowić procedury dotyczące weryfikacji systemu HACCP. Weryfikacja metod auditowania, procedur i badań, obejmujących losowe pobieranie próbek i analizy może być stosowana w celu ustalenia, czy system HACCP działa w sposób właściwy. Weryfikacja powinna być przeprowadzana z częstotliwością wystarczającą na osiągnięcie pewności, że system HACCP działa skutecznie. Przykładami działań weryfikacyjnych mogą być:

  • Przegląd systemu HACCP i zapisów związanych z systemem,
  • Potwierdzenie, że CCP znajdują się pod kontrolą,
  • Działania walidacyjne, wszędzie gdzie to możliwe, powinny obejmować działalność na rzecz potwierdzenia skuteczności wszystkich elementów planu HACCP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz