niedziela, 2 września 2012

10. Ustalenie działań korygujących dla CCP.


W systemie HACCP, dla każdego CCP należy opracować działania korygujące, celem zapanowania nad odchyleniami, jeśli się pojawią.

Działania korygujące mają zapewnić, że CCP został objęty kontrolą. Podjęte działania muszą również obejmować rozdysponowanie produktu wadliwego. Procedury dotyczące odchyleń i sposobów rozdysponowania produktu wadliwego muszą być udokumentowane i stanowić zapisy systemu HACCP.

Działaniem korygujacym dla CCP przy lodówkach (określiłam we wcześniejszych postach) jest przełożenie surowców do działającej lodówki, wezwanie serwisu i naprawa wadliwej lodówki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz