niedziela, 26 sierpnia 2012

9. Ustalenie monitoringu każdego CCP.


Monitoring to zaplanowane pomiary lub obserwacje Krytycznych Punktów Kontroli  odnoszące się do jego granicznych wartości krytycznych. Rolą procedur monitorigowych jest wykrywanie utraty kontroli nad danym CCP. Ponadto, monitoring powinien dostarczyć informacji pozwalających w danym czasie na regulację zapewniającą kontrolę nad procesem, celem uniknięcia przekroczenia granicznych wartości krytycznych. Jeżeli to możliwe, regulacji procesów powinno się dokonywać wówczas, gdy wyniki monitoringu wskazują na dążenie w kierunku utraty kontroli w KPK. Regulacja powinna być dokonana zanim nastąpi dane odchylenie. Dane uzyskane w wyniku monitoringu muszą podlegać ocenie przez wyznaczony personel, posiadający wiedzę i kompetencję pozwalające na przeprowadzenie działań korygujących, jeśli wyniki na to wskazują. Jeżeli monitoring nie jest działaniem stałym, to powinno się go przeprowadzać z częstotliwością, pozwalającą uzyskać pewność, że kontrola w KPK jest zachowana. Większość procedur monitoringu w CCP będzie trzeba przeprowadzić natychmiast, ponieważ odnoszą się one do procesów w toku, więc może zabraknąć czasu na długie badania analityczne. Zazwyczaj, zamiast pomiarów mikrobiologicznych preferuje się pomiary fizyczne lub chemiczne, ponieważ mogą być one wykonane szybciej i często wskazują na mikrobiologiczną kontrolę produktu. Wszystkie zapisy i dokumenty związane z monitorowaniem CCP muszą być podpisane przez osobę(y) dokonującą(e) monitoringu oraz przez odpowiedzialnego(ych) kierownika(ów) zakładu.

Przykład do punktu 8. tj. ustalenie granic dla każdego CCP.
Sposobem monitorawania CCP dla punktu krytycznego CCP 1 określonego przy lodówce i zamrażarce jest codzienny pomiar temperatur i zapis na kartach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz