niedziela, 12 sierpnia 2012

7. Określenie CCP (punktów krytycznych).

Krytyczne Punkty Kontroli mogą znajdować się na różnych etapach produkcji i w dowolnej ilości- jest to indywidualna kwestia. Przykładowymi CCP są np: przyjęcie towaru, dezynfekcja jaj, przechowywanie w warunkach chłodniczych i stanie zamrożonym, obróbka termiczna, wydawanie dań na ciepło. W działach produkcji początkowo wyznaczonych zostaje kilkanaście do kilkudziesięciu punktów kontroli, stąd może pojawić się dylemat, które z nich są krytycznymi punktami kontroli. W odpowiedzi na to pytanie pomaga zastosowanie drzewa decyzyjnego. Poprzez kolejne udzielanie odpowiedzi na pytania, dochodzimy do pożądanych wniosków.
Drzewko decyzyjne :
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz