środa, 1 sierpnia 2012

6. Określenie wszystkich potencjalnych zagrożeń.

 Dla każdego procesu należy określić zagrożenia. Zagrożenia dzielą się na chemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne.

Zagrożenia chemiczne:- Metale szkodliwe dla zdrowia (rtęć, ołów, kadm,arsen);
- Azotyny, azotany, nitrozoaminy(środki ochrony roślin);
- Substancje migrujące z tworzyw sztucznych i innych
opakowań ( polimery - atest PZH);
- Środki utrzymania czystości( detergenty);
- Pozostałości antybiotyków( pasze i zwierzęta);
- Naturalne toksyny wytwarzane przez pleśnie
( aflatoksyna - orzeszki ziemne, ochratoksyna - zboża). 

Zagrożenia fizyczne:
- Związane z obecnością ciał obcych;
- Pestki, ości, piasek, szkło, sznurek, opiłki metalu itp.
- Źródło: ludzie, sprzęt, materiały, gryzonie itp.


Zagrożenia mikrobiologiczne:
- Mikroflora chorobotwórcza- zatrucia pokarmowe;
- Mikroflora powodująca psucie żywności;
- Patogeny i toksyny (patulina - Penicillium expansum).
- Szkodniki zbóż: kl. Zygomycetes
- Szkodniki owoców i warzyw: kl. Deuteromycetes.

 Zagrożenia przedstawiamy w dokumencie analiza zagrożeń. Przykład :
 
Nazwa procesu produkcji:

Wytwarzanie dań gastronomicznych

Lp.
Etap procesu
Zagrożenie
Źródło zagrożenia (Przyczyna).
Ocena zagrożenia.
Podjęte środki kontroli w celu zapobieżenia istotnego zagrożenia
Priorytet
Drzewo decyzyjne

Pytanie:

CCP/CP

Częstotliwość występowania (A)
Wskaźnik priorytetu
(B)
Priorytet (P)
1
2
3
4
1a
PRZYJĘCIE SUROWCA I MATERIAŁÓW

Mąka
Fizyczne: Owady, ślady szkodników, sznurki, elementy metalowe
Wada na etapie produkcji, niewłaściwe przechowywanie u producenta, niewłaściwe warunki transportu
Kwalifikacja dostawców
1
2
2


Chemiczne: Pestycydy, Mykotoksyny (Trichothecenes, Ochratoxin A, Ergot alakloids)
Mykotoksyny powstałe w wyniku skażenia pleśniami – nieodpowiednie warunki przechowywania oraz pestycydy wprowadzone na etapie uprawy pszenicy i podczas zwalczania szkodników
Kontrola przyjęcia dostawy. Sprawdzony, kwalifikowany dostawca. Odmowa przyjęcia surowca uszkodzonego o złej jakości lub niewłaściwie przewożonego.

1
2
2


Biologiczne: B. cereus, Salmonella, Pleśnie,Wada na etapie produkcji, niewłaściwe przechowywanie u producenta, niewłaściwe warunki transportu
Kontrola przyjęcia dostawy. Sprawdzony, kwalifikowany dostawca
Szkolenie pracowników Odmowa przyjęcia surowca uszkodzonego o złej jakości lub niewłaściwie przewożonego.
1
2
2Brak komentarzy:

Prześlij komentarz