czwartek, 7 czerwca 2012

Część IV - system HACCP , 12 kroków wdrażania systemu.

Wprowadzenie systemu jest możliwe dzięki wdrożeniu, tzw. 12 kroków HACCP :
1. Powołanie Zespołu HACCP, który:
jest organem opracowującym system HACCP (zwykle 4-6 osób. małe przedsiębiorstwa mniej)
2. Dokładny opis produktu.
3. Określenie przewidywanego sposobu użycia produktu przez konsumenta.
4. Opracowanie schematu blokowego procesu produkcji.
5. Weryfikacja powyższego schematu.
6. Określenie wszystkich potencjalnych zagrożeń.
7. Określenie CCP (punktów krytycznych).
8. Ustalenie granic dla każdego CCP.
9. Ustalenie monitoringu każdego CCP.
10. Ustalenie działań korygujących dla CCP.
11. Ustalenie procedury weryfikacji.
12. Przygotowanie dokumentacji
W kolejnych postach omówię dokładnie każdy z 12 kroków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz