wtorek, 26 czerwca 2012

1. Powołanie Zespołu HACCP.

Jak powołać zespół ds. HACCP? Powołanie zakładowego zespołu ds. HACCP musi mieć charakter formalny, to znaczy, musi zostać wydany dokument poświadczający powołanie tego zespołu.
W dokumencie tym muszą się znaleźć następujące informacje:
 • cel powołania zakładowego zespołu ds. HACCP,
 • upoważnienia dla zespołu wyznaczające zakres jego kompetencji,
 • zobowiązania dla pracowników zakładu,
 • imienne powołanie członków zespołu,
 • określenie czasu, na jaki zespół został powołany.
Informacja ta powinna znaleźć się np w Księdze HACCP :

 1. Zespół ds. HACCP

Na mocy zarządzenia powołano zespół ds. HACCP.
ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA         r. W SPRAWIE POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU HACCP

Niniejszym powołuję Zespół do spraw systemu HACCP, zwany dalej Zespołem HACCP w składzie:

1...................................... – Przewodnicząca Zespołu
2...................................... – Członek Zespołu
3...................................... – Członek Zespołu


Zarządzenie wchodzi w życie dnia        r.

podpis ............................
Zespół jest odpowiedzialny za organizowanie i nadzorowanie prac związanych z opracowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu HACCP.
Zespół ds. systemu HACCP został przeszkolony z zakresu zasad GHP oraz zasad systemu HACCP.
Komunikacja z zespołem HACCP jest zapewniona poprzez organizowanie posiedzeń zespołu ds. HACCP celem omawiania wszelkich spraw związanych z systemem HACCP.
Na posiedzeniach zespołu HACCP należy zwracać uwagę na następujące zagadnienia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów:
  • niezgodności powstałe w CCP oraz związane z Dobrą Praktyką Produkcyjną/ Higieniczną;
  • wprowadzanie nowych wyrobów;
  • zmiany surowców i dodatków do produkcji;
  • Zmiany w linii technologicznej;
  • Zmiany w lokalizacji urządzeń, zezwoleniach, otoczeniu produkcyjnym;
  • Zmiany w zakresie mycia i dezynfekcji;
  • Zmiany w sposobie pakowania, przechowywania i dystrybucji wyrobów;
  • Zmiany dotyczące kwalifikacji i odpowiedzialności personelu;
  • Zmiany dotyczące przeznaczenia konsumenckiego wyrobów;
  • Reklamacje;
  • Zmiany w przepisach prawnych;
  • Informacje dotyczące nowych zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa zdrowotnego produktu
  • Inne.

1 komentarz:

 1. Co w przypadku, gdy w firmie jedynymi pracownikami są właściciele (jest ich dwóch)?

  OdpowiedzUsuń