wtorek, 1 maja 2012

Część I - system HACCP, gdzie powstał?

System HACCP powstał w latach sześćdziesiątych w USA, kiedy to firma „Pilsbury Company” otrzymała zlecenie wyprodukowania, dla programu kosmicznego „Apollo”, żywności prawie sterylnie czystej i nie zawierającej toksyn. Opracowany system rozpoczynał się od kontroli surowców stosowanych w produkcji, a następnie procesu produkcyjnego, personelu, magazynowania, a kończył na kontroli dystrybucji produktów gotowych.W latach 1972 - 1978 FDA (Food and Drug Administration) wprowadziła obligatoryjnie w produkcji żywności realizację przez producentów zasad HACCP (pierwsza regulacja - 1973 - dotyczyła producentów żywności konserwowej o niskiej kwasowości). W 1975 r. został oficjalnie zaaprobowany przez WHO, a w 1993 r. - przyjęty przez Komisją Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission). Od 1993 r. rozpoczęto wprowadzanie go w krajach Unii Europejskiej, gdzie obecnie jego stosowanie jest obowiązkowe.Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją artykułów żywnościowych muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz