czwartek, 5 kwietnia 2012

Higiena w kuchni - ważne reguły/część trzecia*

Pomieszczenia kuchenne i przedmioty kuchenne.


Całą strefę kuchenną utrzymywać w ładzie i porządku!
Dlaczego?
Utrzymywane w ładzie kuchnie można łatwiej sprzątać
i zachowywać w nich nienaganną higienę.

Częste sprzątanie w międzyczasie poprawia stan
higieny w kuchni!
Dlaczego?
Przyschnięte lub stwardniałe resztki żywności trudniej
jest usunąć z różnych powierzchni i przedmiotów.
Dlatego też należy pieczołowicie czyścić powierzchnie
robocze i urządzenia po każdym etapie pracy.

Wszystkie ścierki używane do czyszczenia wyposażenia
kuchni i urządzeń należy codziennie wymieniać!
Dlaczego?
Intensywne pranie w wysokiej temperaturze usuwa
zabrudzenia i unicestwia mikroorganizmy. Do czyszczenia
podłóg używać oddzielnych ścierek. Również i te
ścierki muszą być prane regularnie.

Chronić pomieszczenia kuchenne i magazynowe przed
insektami i innymi robactwem!
Dlaczego?
Szkodniki te mogą roznosić zarazki chorobotwórcze.

Niebezpieczne/ trujące substancje, ja np. środki
czyszczące lub dezynfekujące oraz środki do zwalczania
insektów należy przechowywać poza kuchnią, w
oznakowanej etykietką i zamkniętej szafie!
Dlaczego?
Myląc substancje trujące z żywnością łatwo można
doprowadzić do zatruć. Dlatego substancje trujące
należy przechowywać oddzielnie od żywności i jednoznacznie
je oznakować.

Unikać przeciążenia urządzeń chłodniczych!
Dlaczego?
Przeciążenia prowadzić mogą do zmniejszenia
wydajności chłodniczej urządzeń, a tym samym do
niedostatecznego zabezpieczenia artykułów
spożywczych. To z kolei prowadzić może do
rozmnażania się mikroorganizmów.

W zmywarkach nie wolno zmieniać parametrów technicznych
wyznaczonych przez producenta, takich jak
temperatura lub czas!
Dlaczego?
Manipulacje tego rodzaju spowodować mogą, że na
czyszczonych przedmiotach pozostawały będą resztki
żywności. Bakterie mogą przeżyć wtedy, gdy temperatura
nie jest odpowiednio wysoka, ilość środków
czyszczących jest niewystarczająca, a czas czyszczenia
zbyt krótki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz